Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website.
Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens.
In deze verklaring lees je alles over de manier waarop jouw gegevens verzameld worden en hoe ermee om wordt gegaan.
Zo wordt er uitgelegd waarom jouw gegevens verzameld en opgeslagen worden en waar dat gebeurt.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik van deze rechten kunt maken.

Mocht jij je niet prettig voelen omtrent het gebruik van jouw gegevens door Gaia Vitals BV, neem dan gerust contact met ons op!

Je gegevens worden verwerkt door:


Gaia Vitals BV
Wijngaardsweg 12
6412 PJ Heerlen
BTWnr. NL 859790927 B01
KvK 74153641
info@gaiavitals.com
Tel: 0031-(0)6 39 20 24 69

Betreffende websites:

http://www.gaiavitals.com
http://www.gaiavitals.nl
http://www.gaiavitals.be
http://www.gaiavitals.du
http://www.gaiavitals.ch
http://www.gaiavitals.luPersoonsgegevens
Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is, of kan worden geïdentificeerd. De term ‘natuurlijke persoon’ sluit rechtspersonen en overledenen uit.

Cookie
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.
Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan.

Doel van persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen persoonsgegevens om producten en/of diensten te kunnen aanbieden.
De gegevens die wij van jouw vragen zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze producten en/of diensten.
Je persoons-, adres- en emailgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een overeenkomst tussen Gaia Vitals BV en jou uit te kunnen voeren.

Zo maken wij gebruik van Payment Service Provider Mollie. Mollie verzamelt ook gegevens van jou. Zie voor meer informatie hierover hun privacy statement. https://www.mollie.com/nl/privacy
Daarnaast maken wij voor onze verzendingen gebruik van Sendcloud. Ook zij verzamelen persoonsgegevens. Zie voor meer informatie hierover hun privacy statement. https://www.sendcloud.nl/privacy-policy/ 

Als nieuwsbriefmodule gebruiken wij MailChimp. Wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief bewaren wij je naam en je e-mailadres. Wij kunnen zien of jij deze nieuwsbrief geopend hebt en op welke links jij geklikt hebt. Deze informatie wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt.
Mailchimp verzamelt ook persoonsgegevens. Zie voor meer informatie hierover hun privacy statement. https://www.mailchimp/privacypolicy.

Wanneer worden gegevens o.a. verzameld?
Als je een account aanmaakt
Als je op onze website vraagt om informatie
Als je een bestelling plaatst
Als je surft naar onze website of als je producten raadpleegt
Als je deelneemt aan acties
Als je contact opneemt met onze klantenservice
Als je een review schrijft
Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief

Gebruik van de gegevens
Gaia Vitals BV verwerkt persoonsgegevens op grond van het uit kunnen voeren van een overeenkomst en op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
Denk hierbij aan koopovereenkomsten tussen jou en Gaia Vitals BV, zoals bijvoorbeeld levering van producten en je recht op garantie en retournering.

Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verkregen hebben. Dat betekent dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor financiële, administratieve en CMR doeleinden.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij gedeeld hebt met Gaia Vitals BV met anderen dan de in deze privacyverklaring genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor gevraagd worden.

Wij behouden ons het recht jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Gaia Vitals BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Beveiliging van jouw gegevens
De gegevens die door Gaia Vitals BV bewaard worden zijn gekoppeld aan een SSL certificaat en dus versleuteld. Daarnaast zijn jouw gegevens nog beveiligd met wachtwoorden.
Deze beveiliging geldt ook voor al ons e-mailverkeer. Jouw bezoek aan onze website is ook beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Opslag en bewaartermijnen van jouw gegevens
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gaia Vitals BV, maar niet langer dan noodzakelijk is, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Jouw gegevens worden bijna altijd opgeslagen op servers en databases binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen wij ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. 
Minimaal een keer per jaar wordt ons CMR systeem opgeschoond en e-mails worden niet langer dan 2 jaar bewaard. In ons boekhoudsysteem zijn wij genoodzaakt jouw gegevens 7 jaar te bewaren.

De gegevens die Google Analytics verzameld op onze website zijn geanonimiseerd, dus niet herleidbaar naar een natuurlijk persoon.
Deze gegevens worden door Google Analytics voor onbepaalde tijd bewaard op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Gaia Vitals BV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Gaia Vitals BV.

Recht op overdracht
Mocht jij je gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval dat je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Gaia Vitals BV al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van jouw gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Gaia Vitals BV vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, mits dit niet in strijd is met onze boekhoudkundige verplichtingen ten aanzien van de belastingdienst of verplichtingen naar andere overheidsinstanties.
Wij zullen jou informeren wanneer wij jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen.

Als je een nieuwsbrief van ons ontvangt, bevat deze een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Jouw gegevens worden dan automatisch verwijderd.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gaia Vitals BV niet op de juiste wijze met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken, dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan door een e-mail te sturen naar info@gaiavitals.com onder toezending van jouw IP-adres en een kopie van een ID-bewijs waarbij je je pasfoto, je ID-nummer en je BSN-nummer onleesbaar hebt gemaakt.

 

Cookies
Gaia Vitals BV verzamelt gegevens die nodig zijn om de website zo optimaal mogelijk weer te geven en eventueel te kunnen verbeteren.
Zo detecteert onze website bijvoorbeeld zelf met welk device (smartphone, tablet laptop of pc) je onze website bezoekt.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te analyseren op welke punten de website kan worden aangepast voor een nog betere gebruikerservaring.
Gegevens die daarbij worden gegenereerd zijn geanonimiseerd en dus niet herleidbaar naar een persoon. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Voorbeelden van het gebruiken van de gegevens die wij halen via deze cookie zijn het kunnen inzien hoeveel bezoekers onze website genereert, welke pagina’s (veel) bezocht worden en waar de bezoeker globaal gezien vandaan komt.
 
Gaia Vitals BV
Wijngaardsweg 12
6412 PJ Heerlen
The Netherlands

info@gaiavitals.com
tel: 0031-(0)6 39 20 24 69